IR

IR
Alla
Investor Relations

Kvartalsrapport 3 2019

FINANSIELL ÖVERSIKT Notera att jämförelsesiffror mellan 2018 och 2019 inte går att jämföra rättvist då siffrorna för 2018 endast är Transiro Int. AB exklusive Transiro Retail AB (Sindas Informationssystem AB). KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL TRE 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 3,3 MSEK (0,4) · Totala intäkter uppgick till 3,3 MSEK (0,5)  · Rörelseresultatet uppgick…

Läs mer

Halvårsrapport 2019

Finansiell översikt KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 8,3 MSEK (1,1) · Totala intäkter uppgick till 8,4 MSEK (3,3)  · Rörelseresultatet uppgick till -5,0 MSEK (-3,2)  · Periodens resultat uppgick till -6,6 MSEK (-3,3) · Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,11) Siffror inom parentes avser januari - juni…

Läs mer

Kommuniké från Årsstämman 2019 i Transiro Int AB (publ)

Idag 2019-05-17 höll Transiro Int AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt huvudägarnas förslag.         · Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. För verksamhetsåret 2018 ska ingen utdelning ske.   · Stämman beslutade att ge…

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Transiro Int AB avger härmed följande rapport för perioden 2019.01.01 - 2019.03.31

Finansiell översikt  KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL ETT 2019  ●  Nettoomsättningen uppgick till 4,7 MSEK  ●  Totala intäkter uppgick till 4,8 MSEK  ●  Rörelseresultatet uppgick till -2,8 MSEK  ●  Periodens resultat uppgick till -3,5 MSEK  ●  Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK · Inga jämförelsesiffror anges då bolaget inte var en koncern kvartal ett…

Läs mer

Årsredovisning 2018

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019.

Läs mer
Alla

Transiro sluter avtal med tre kunder för Kassanova Affärssystem

Stockholm 2020-01-24  Teknikbolaget Transiro har tecknat nya avtal med tre kunder för Kassanova Affärssystem. Det totala ordervärdet uppgår till drygt 0,3 miljoner kronor.

Läs mer

Transiro tecknar avtal med det åländska bussbolaget Viking Line Buss

Stockholm 2020-01-23  Transiro Eco Transport har tecknat avtal med det åländska bussbolaget Viking Line Buss som därmed går över till att använda Klartext Bussbokning som planeringssystem för sin verksamhet. Det totala ordervärdet uppgår till 220.000:- och avtalet löper till och med december 2021. Efter en utvärdering av olika planeringssystem föll valet för Viking Line Buss…

Läs mer

Transiro Int. AB (publ) kallar till extra bolagsstämma 11 februari 2020

Aktieägarna i Transiro Int. AB (publ), org.nr 559048-9620, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 11 februari 2020 kl. 10.00 på Karlavägen 58, 114 49 Stockholm.

Läs mer

Transiro publicerar informationsmemorandum

Transiro Int. AB (publ) offentliggör härmed informationsmemorandum med anledning av företrädesemissionen som inleds idag den 10 januari 2020. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.transiro.com) och på NGMs hemsida (www.ngm.se).

Läs mer

Transiros styrelse slutför förvärv av Wifog Sverige AB

Stockholm 2020-01-08 I enlighet med vad som tidigare kommunicerats förvärvade Transiro Int. AB 100% av aktierna i Wifog Sverige AB från Vertical Ventures AB (fd. Wifog Holding AB) den 5 december 2019. Betalning erlades via revers på 12 000 000 kr. I dag har styrelsen beslutat att använda det mandat som gavs vid den extra bolagsstämman…

Läs mer

Rättelse gällande teckningsperiod för kommande företrädesemission i Transiro Int. AB

Stockholm 2019-12-05 I det pressmeddelande som gick ut tidigare idag avseende den kommande företrädesemissionen i Transiro Int. AB anges felaktigt den 22 januari 2020 som sista dag för teckning i emissionen. Det korrekta datumet för sista dag för teckning är den 24 januari 2020. Teckningsperioden löper således från 10 januari till 24 januari 2020.

Läs mer

VD-uppdatering avseende Transiro Int. AB:s förvärv av Wifog Sverige AB

Stockholm 2019-12-05 Transiros styrelse fullföljer förvärvet av Wifog Sverige AB (Wifog). Affären medför synergier för koncernen genom att erbjuda en kundklubb för retail med Wifogs lojalitetsplattform som bas samt möjligheten att via mobiloperatören erbjuda såväl WIFI ombord som företagsabonnemang till Transiros befintliga busskunder. De nya affärsområdena estimeras inbringa omkring 15 miljoner kronor redan under första…

Läs mer

Transiro Int. AB:s styrelse beslutar om förvärv av Wifog Sverige AB

Stockholm 2019-12-05 På den extra bolagsstämman den 21 november 2019 beslutades att ge styrelsen mandat att slutförhandla förvärvet av Wifog Sverige AB från Wifog Holding AB (under namnändring till Vertical Ventures AB). Förvärvet innefattar Wifogs egenutvecklade lojalitetsplattform, mobiloperatören samt tillhörande marknadsföringspott och varumärket Wifog. Tillträde och betalning av Wifog Sverige sker via revers daterad den…

Läs mer

Transiro Int. AB genomför företrädesemission om ca 12,5 miljoner kronor

Stockholm 2019-12-05 Styrelsen i Transiro Int. AB har beslutat att använda delar av det mandat som gavs på den extra bolagsstämman den 21 november 2019.   I och med förvärvet av Wifog Sverige AB har bolaget arbetat fram en ny affärsplan, se uppdatering från VD från 2019-12-05. För att stärka balansräkningen och slutföra förvärvet av Sindas Informationssystem…

Läs mer

Transiro Int. AB avser kalla till en extra bolagsstämma för att ändra bolagsordningen

Stockholm 2019-12-05 Transiro Int. AB avser att kalla till bolagsstämma för att höja gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen samt få ett bemyndigande att genomföra en riktad emission med avsikt att betala förvärvet av Wifog Sverige AB. Som tidigare kommunicerats i pressmeddelande Transiro Int. AB:s styrelse beslutar om förvärv av Wifog Sverige AB…

Läs mer
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound