IR

IR
Alla
Investor Relations

Kvartalsrapport 3 2019

FINANSIELL ÖVERSIKT Notera att jämförelsesiffror mellan 2018 och 2019 inte går att jämföra rättvist då siffrorna för 2018 endast är Transiro Int. AB exklusive Transiro Retail AB (Sindas Informationssystem AB). KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL TRE 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 3,3 MSEK (0,4) · Totala intäkter uppgick till 3,3 MSEK (0,5)  · Rörelseresultatet uppgick…

Läs mer

Halvårsrapport 2019

Finansiell översikt KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 8,3 MSEK (1,1) · Totala intäkter uppgick till 8,4 MSEK (3,3)  · Rörelseresultatet uppgick till -5,0 MSEK (-3,2)  · Periodens resultat uppgick till -6,6 MSEK (-3,3) · Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,11) Siffror inom parentes avser januari - juni…

Läs mer

Kommuniké från Årsstämman 2019 i Transiro Int AB (publ)

Idag 2019-05-17 höll Transiro Int AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt huvudägarnas förslag.         · Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. För verksamhetsåret 2018 ska ingen utdelning ske.   · Stämman beslutade att ge…

Läs mer
Alla

Kommuniké från den extra bolagsstämman i Transiro Int. AB 11 februari 2020

Stockholm 2020-02-11 Idag den 11 februari 2020 21 höll Transiro Int. AB en extra bolagsstämma i Bolagets lokaler på Karlavägen. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter. · Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag: · en höjning av gränserna för aktiekapitalet (§ 4), från lägst 3 500 000 kronor och högst 14 000…

Läs mer

Transiro tecknar avtal med det åländska bussbolaget Williams Buss ägt av Rederi AB Eckerö

Transiro Eco Transport har tecknat avtal med det åländska bussbolaget Williams Buss ägt av Rederi AB Eckerö. Det totala ordervärdet uppgår till 220.000:- och avtalet löper till och med december 2021.

Läs mer

Transiros VD köper aktier för 1,2 miljoner kronor

Stockholm 2020-01-31 Transiros VD Johan Eriksson har den 28 januari förvärvat 10 000 000 aktier för 0,12 kr per aktie, totalt 1,2 miljoner kronor i Transiro Int. AB utanför marknaden. En konsekvens av den kraftigt övertecknade företrädesemissionen har Johan Eriksson inte tilldelats några aktier i emissionen och därför har en av bolagets huvudägare, Vertical Ventures,…

Läs mer

Utfall av företrädesemission i Transiro Int AB

Stockholm 2020-01-28   Teckningsperioden för Transiros nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare löpte ut den 24 januari 2020. Erbjudandet i företrädesemissionen var 156 930 462 aktier till en kurs om 0,08 kr (12 554 436,96 kr) . Det slutliga utfallet visar att emissionen tecknades till 207,13%, det vill säga omkring 26 miljoner kronor.  Totalt tecknades…

Läs mer

Transiro sluter avtal med tre kunder för Kassanova Affärssystem

Stockholm 2020-01-24  Teknikbolaget Transiro har tecknat nya avtal med tre kunder för Kassanova Affärssystem. Det totala ordervärdet uppgår till drygt 0,3 miljoner kronor.

Läs mer

Transiro tecknar avtal med det åländska bussbolaget Viking Line Buss

Stockholm 2020-01-23  Transiro Eco Transport har tecknat avtal med det åländska bussbolaget Viking Line Buss som därmed går över till att använda Klartext Bussbokning som planeringssystem för sin verksamhet. Det totala ordervärdet uppgår till 220.000:- och avtalet löper till och med december 2021. Efter en utvärdering av olika planeringssystem föll valet för Viking Line Buss…

Läs mer

Transiro Int. AB (publ) kallar till extra bolagsstämma 11 februari 2020

Aktieägarna i Transiro Int. AB (publ), org.nr 559048-9620, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 11 februari 2020 kl. 10.00 på Karlavägen 58, 114 49 Stockholm.

Läs mer

Transiro publicerar informationsmemorandum

Transiro Int. AB (publ) offentliggör härmed informationsmemorandum med anledning av företrädesemissionen som inleds idag den 10 januari 2020. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.transiro.com) och på NGMs hemsida (www.ngm.se).

Läs mer

Transiros styrelse slutför förvärv av Wifog Sverige AB

Stockholm 2020-01-08 I enlighet med vad som tidigare kommunicerats förvärvade Transiro Int. AB 100% av aktierna i Wifog Sverige AB från Vertical Ventures AB (fd. Wifog Holding AB) den 5 december 2019. Betalning erlades via revers på 12 000 000 kr. I dag har styrelsen beslutat att använda det mandat som gavs vid den extra bolagsstämman…

Läs mer

Rättelse gällande teckningsperiod för kommande företrädesemission i Transiro Int. AB

Stockholm 2019-12-05 I det pressmeddelande som gick ut tidigare idag avseende den kommande företrädesemissionen i Transiro Int. AB anges felaktigt den 22 januari 2020 som sista dag för teckning i emissionen. Det korrekta datumet för sista dag för teckning är den 24 januari 2020. Teckningsperioden löper således från 10 januari till 24 januari 2020.

Läs mer
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound