Pressreleaser

IR
Alla
Investor Relations

HALVÅRSRAPPORT

Stockholm 2023-08-24

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2023

Stockholm 2023-04-21

Läs mer

Transiro Holding AB publicerar årsredovisning för 2022

2023-04-06

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022

Stockholm 2023-02-24

Läs mer

Delårsrapport Q3 2022

Stockholm 2022-10-28 "Vi levererar vårt hittills bästa kvartal med 64% ökning av nettoomsättningen och ett positivt rörelseresultat före avskrivningar. Transiro befinner sig i en mycket stark position och att vi kommer kunna fortsätta vår expansion med eget kassaflöde" säger Johan Eriksson, VD för Transiro

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2022

Läs mer

Delårsrapport 1 Transiro Holding AB

Styrelsen i Transiro Holding AB har beslutat att tidigarelägga bolagets rapport avseende kvartal 1, 2022. Detta då sammanställningsarbetet gått fortare än beräknat.

Läs mer

Transiro Holding AB publicerar årsredovisning för 2021

2022-03-25 Transiro Holding AB årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns tillgänglig på Transiro hemsida www.transiro.com

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

SAMMANFATTNING AV TRANSIRO-KONCERNEN FÖR OKT-DEC 2021 · Nettoomsättningen ökade med 34% och uppgick till 4,4 MSEK (2,9 MSEK) · Koncernens totala intäkter ökade med 91% och uppgick till 8,6 MSEK (4,5 MSEK) · EBIT, rörelseresultatet uppgick till -13,9 MSEK** (-2,6 MSEK) · EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -10,4 MSEK** (-1,2 MSEK) · Periodens resultat…

Läs mer

Kvartalsrapport

PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2021 TREDJE KVARTALET SAMMANFATTNING AV TRANSIRO-KONCERNEN FÖR JUL-SEP 2021 · Nettoomsättningen uppgick till 4,4 MSEK (4,5 MSEK)* · Koncernens totala intäkter uppgick till 5,4 MSEK (5,2 MSEK)* · EBIT, rörelseresultatet uppgick till -1,8 MSEK (1,3 MSEK)* · EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -0,2 MSEK (0,2 MSEK)* · Periodens…

Läs mer
Alla

Transiro positionerar sig inom Trädgårdsbranschen

Stockholm 2023-11-10 Transiro har tecknat avtal med tre kunder inom trädgårdsbranschen avseende sitt kassa- och affärssystem, Kassanova-Garden. Avtalet löper initialt över 36 månader och därefter förlängs avtalen med 12 månader åt gången. Det totala ordervärdet första 36 månaderna uppgår till drygt 640.000 SEK. Därefter kommer årliga licens- och supportintäkter på 112 000 SEK per år.…

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

Sammanfattning av Transiro-koncernen Jan-Sep 2023 · Nettoomsättningen ökade med 55 procent till 24,9 MSEK (16,1 MSEK) · EBIT, rörelseresultatet uppgick till -4,5 MSEK (-4,8 MSEK) · EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till 0,7 MSEK (0,3 MSEK) · Periodens resultat uppgick till -4,5 MSEK (-4,8 MSEK) · Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (0,01 SEK)…

Läs mer

Transiro tidigarelägger publicering av delårsrapport jan-sep 2023

Stockholm 2023-10-10

Läs mer

Transiro ingår agentavtal med Sveplant, ledande aktör i trädgårdsbranschen

2023-09-22 Transiro och Sveplant, en ledande aktör inom trädgårdsbranschen, har ingått ett agentavtal för Kassanova Garden. Detta samarbete syftar till att etablera ett partnerskapsavtal där Sveplant blir agent att sälja Transiros vidareutvecklade affärssystem, Kassanova Garden till Trädgårdsbranschen i Norden.  

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

Stockholm 2023-08-24

Läs mer

Transiros dotterbolag Wifog har lanserat en ny affärsmodell och har nu över 4300 betalande abonnemangskunder

Stockholm 2023-08-21 Transiros dotterbolag Wifog har framgångsrikt lanserat en ny och spännande affärsmodell och har nu glädjande nog över 4300 abonnemangskunder som aktivt betalar för sina tjänster.

Läs mer

Transiro ingår avsiktsförklaring med Sveplant, ledande aktör i trädgårdsbranschen

Stockholm 2023-07-10 Transiro Retail och Sveplant, en ledande aktör inom trädgårdsbranschen, har ingått en exklusiv avsiktsförklaring. Detta dynamiska samarbete syftar till att etablera ett partnerskapsavtal där Sveplant blir exklusiv distributör av Transiros välutvecklade affärssystem.

Läs mer

Två nya ledamöter invalda i Transiro Holding AB:s styrelse

Stockholm 2023-04-25

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Transiro Holding AB

Stockholm 2023-04-25

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2023

Stockholm 2023-04-21

Läs mer
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound