Pressreleaser

IR
Alla
Investor Relations

Delårsrapport

Styrelsen och verkställande direktören för Transiro Holding AB avger härmed rapport för perioden januari – mars 2024. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023

SAMMANFATTNING AV PERIODEN OKTOBER - DECEMBER 2023 · Nettoomsättning 8 183,7 tkr (8 994,1) minskning 9% · Resultat före avskrivningar  -53,1 tkr (267) · Periodens resultat uppgick till -1 814,6 tkr (-11 007,5 tkr) · Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,01 SEK) · Kassaflöde från den löpande verksamheten -501,9 tkr Jämförelsesiffror inom parentes…

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

Stockholm 2023-08-24

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2023

Stockholm 2023-04-21

Läs mer

Transiro Holding AB publicerar årsredovisning för 2022

2023-04-06

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022

Stockholm 2023-02-24

Läs mer

Delårsrapport Q3 2022

Stockholm 2022-10-28 "Vi levererar vårt hittills bästa kvartal med 64% ökning av nettoomsättningen och ett positivt rörelseresultat före avskrivningar. Transiro befinner sig i en mycket stark position och att vi kommer kunna fortsätta vår expansion med eget kassaflöde" säger Johan Eriksson, VD för Transiro

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2022

Läs mer

Delårsrapport 1 Transiro Holding AB

Styrelsen i Transiro Holding AB har beslutat att tidigarelägga bolagets rapport avseende kvartal 1, 2022. Detta då sammanställningsarbetet gått fortare än beräknat.

Läs mer

Transiro Holding AB publicerar årsredovisning för 2021

2022-03-25 Transiro Holding AB årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns tillgänglig på Transiro hemsida www.transiro.com

Läs mer
Alla

Kallelse till årsstämma i Transiro Holding AB

Stockholm 2024-05-20 Aktieägarna i Transiro Holding AB, org. nr 559048-9620 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 juni 2024 klockan 10:00 på Sibyllegatan 30 i Stockholm.

Läs mer

Delårsrapport

Styrelsen och verkställande direktören för Transiro Holding AB avger härmed rapport för perioden januari – mars 2024. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

Läs mer

Transiro presenterade nyheter på Busstorget 18-19 april

PRESSMEDDELANDE Stockholm 2024-04-22

Läs mer

Transiro avyttrar dotterbolag och kan nu fokusera på kärnverksamheten

Stockholm 2024-04-18 Transiro Holding AB (“Transiro”) har sålt sitt dotterbolag Wifog Sverige AB (“Wifog”) till Svensk Säkerhetstjänst NET i Sverige AB (“SST NET”)  Köpeskillingen om 2 milj. kronor kommer att regleras kontant på tillträdesdagen. Affären avslutades idag med tillträdesdag den 30 april 2024.

Läs mer

Transiro påbörjar integration av Kassanova Garden

PRESSMEDDELANDE Stockholm 2024-04-16  

Läs mer

Transiro lanserar nytt linjetrafikstöd för bussbranschen

Stockholm 2024-04-11 Transiro är idag det marknadsledande affärs- och planeringssystemet för bussbolag i Sverige och nu lanserar bolaget ett helt nytt stöd för linjetrafikplanering i sin produkt Klartext Bussbokning. 

Läs mer

Framgångsrik försäljning av Klartext i inledningen av 2024

PRESSMEDDELANDE Stockholm 2024-03-04  

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023

SAMMANFATTNING AV PERIODEN OKTOBER - DECEMBER 2023 · Nettoomsättning 8 183,7 tkr (8 994,1) minskning 9% · Resultat före avskrivningar  -53,1 tkr (267) · Periodens resultat uppgick till -1 814,6 tkr (-11 007,5 tkr) · Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,01 SEK) · Kassaflöde från den löpande verksamheten -501,9 tkr Jämförelsesiffror inom parentes…

Läs mer

Transiro och Honestbox inleder strategiskt samarbete för att reformera obemannade butikssystem

Stockholm 2024-01-19  

Läs mer

Transdev förlänger inte licensavtalet med Transiro

Stockholm 2023-12-22 Transdev väljer att fortsätta sin tågersättningsverksamhet med en egenutvecklad produkt och därmed förlänger de inte avtalet med Transiro och produkten OMNIS. Avtalet med Transiro löper fram till 9 juli 2024.   

Läs mer
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound