Pressreleaser

IR
Alla
Investor Relations

Delårsrapport Q3 2022

Stockholm 2022-10-28 "Vi levererar vårt hittills bästa kvartal med 64% ökning av nettoomsättningen och ett positivt rörelseresultat före avskrivningar. Transiro befinner sig i en mycket stark position och att vi kommer kunna fortsätta vår expansion med eget kassaflöde" säger Johan Eriksson, VD för Transiro

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2022

Läs mer

Delårsrapport 1 Transiro Holding AB

Styrelsen i Transiro Holding AB har beslutat att tidigarelägga bolagets rapport avseende kvartal 1, 2022. Detta då sammanställningsarbetet gått fortare än beräknat.

Läs mer

Transiro Holding AB publicerar årsredovisning för 2021

2022-03-25 Transiro Holding AB årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns tillgänglig på Transiro hemsida www.transiro.com

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

SAMMANFATTNING AV TRANSIRO-KONCERNEN FÖR OKT-DEC 2021 · Nettoomsättningen ökade med 34% och uppgick till 4,4 MSEK (2,9 MSEK) · Koncernens totala intäkter ökade med 91% och uppgick till 8,6 MSEK (4,5 MSEK) · EBIT, rörelseresultatet uppgick till -13,9 MSEK** (-2,6 MSEK) · EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -10,4 MSEK** (-1,2 MSEK) · Periodens resultat…

Läs mer

Kvartalsrapport

PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2021 TREDJE KVARTALET SAMMANFATTNING AV TRANSIRO-KONCERNEN FÖR JUL-SEP 2021 · Nettoomsättningen uppgick till 4,4 MSEK (4,5 MSEK)* · Koncernens totala intäkter uppgick till 5,4 MSEK (5,2 MSEK)* · EBIT, rörelseresultatet uppgick till -1,8 MSEK (1,3 MSEK)* · EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -0,2 MSEK (0,2 MSEK)* · Periodens…

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2021

  SAMMANFATTNING AV TRANSIROKONCERNEN FÖR APR-JUN 2021 · Nettoomsättningen minskade med 28 procent till 3,3 MSEK (4,6 MSEK)* · Koncernens totala intäkter uppgick till 4,7 MSEK (5,8 MSEK)* · Rörelseresultatet uppgick till -3,4 MSEK (-2,6 MSEK)* · EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -1,9 MSEK (-1,1 MSEK)* · Periodens resultat uppgick till -3,0 MSEK (-2,6…

Läs mer

Transiro Int. AB årsredovisning 2020

I tidigare utskick hänvisades det till att årsredovisningen för år2020 finns på Transiro Int. AB:s hemsida. Med detta utskick bifogas årsredovisningen i pdf format.

Läs mer

Transiro Int. AB publicerar årsredovisning för 2020

Transiro Int AB årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns nu tillgänglig på https://transiro.com/investor/

Läs mer

Delårsrapport Transiro Int. AB för JAN-MARS 2021

SAMMANFATTNING AV TRANSIROKONCERNEN FÖR JAN-MARS 2021 ➢ Nettoomsättningen minskade med 22 procent till 3,6 MSEK (4,6 MSEK)* ➢ Koncernens totala intäkter uppgick till 4,6 MSEK (5,2 MSEK)* ➢ Rörelseresultatet uppgick till -2,8 MSEK (-2,5 MSEK)* ➢ EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -1,1 MSEK (-1,0 MSEK)* ➢ Periodens resultat uppgick till -2,9 MSEK (-2,8 MSEK)*…

Läs mer
Alla

VD uppdatering december 2022

Stockholm 2022-12-20 Med denna decemberhälsning vill jag passa på att uppdatera er på vad bolaget fokuserat på under hösten och vintern 2022. Jag vill börja med att beskriva den framfart vi har i bolaget trots bistra tider i omvärlden, där många techbolag har det tufft och tvingas att minska sin personalstyrka. Hos Transiro är det…

Läs mer

Delårsrapport Q3 2022

Stockholm 2022-10-28 "Vi levererar vårt hittills bästa kvartal med 64% ökning av nettoomsättningen och ett positivt rörelseresultat före avskrivningar. Transiro befinner sig i en mycket stark position och att vi kommer kunna fortsätta vår expansion med eget kassaflöde" säger Johan Eriksson, VD för Transiro

Läs mer

Transiro säkrar intäkter för 22,1 MSEK för 2023

Stockholm 2022-10-05 Transiro har säkrat intäkter för 22,1 miljoner kronor (8,1 msek 2022) för helåret 2023. Intäkterna avser förlängning av befintliga licens-, support-,drifts-, samt utvecklingsavtal för Transiros samtliga affärssystem för retail och bussbolag.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2022

Läs mer

Transiro avslutar satsningen på Trikenow i Manila

Stockholm 2022-08-26 Transiros styrelse har beslutat att avsluta satsningen på Trikes i Manila. Bolaget ser inte att estimerade intäkter är tillräckligt höga för att motivera fortsatt satsning. Transiro behöver fokusera sina resurser på projekt som ger intäkter.   

Läs mer

VD uppdatering juli 2022

Stockholm 2022-07-01 Jag vill börja med att önska alla en fin sommar och hoppas ni njuter av sommarvärme och ledighet. Med denna sommarhälsning vill jag passa på att uppdatera er vad bolaget fokuserat på under våren. I de senaste VD-breven har jag beskrivit Colorama-affären och vilken fantastisk möjlighet den innebär för Transiro. Idag tillträder Transiro…

Läs mer

Transiros kommentarer till varningen från disciplinnämnden vid NGM

Stockholm 2022-05-19 Transiro Holding AB tilldelades idag en varning från disciplinnämnden vid Nordic Growth Market NGM AB, se pressmeddelande från NGM; https://news.cision.com/se/ngm-nordic-sme-meddelandeserie/r/22-42-nordic-growth-market-ngm-ab-s-disciplinnamnd-utdomer-varning,c3570821 Transiro strävar alltid att efterfölja regelverk och villkor för noterade bolag vid Nordic Growth Market NGM AB handelsplats. Transiros tolkning av regelverket är att bolaget inte gjorde någon regelöveträdelse att inte kommunicera köpeskillingen…

Läs mer

Delårsrapport 1 Transiro Holding AB

Styrelsen i Transiro Holding AB har beslutat att tidigarelägga bolagets rapport avseende kvartal 1, 2022. Detta då sammanställningsarbetet gått fortare än beräknat.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Transiro Holding AB

Ordinarie årsstämma för Transiro Holding AB hölls i bolagets lokaler i dag den 13 april 2022. Totalt var 59 097 005 röster av 761 262 057 närvarande. Följande är en sammanfattning av vad som beslutades vad gäller ordinarie punkter på årsstämman: · Resultat- och balansräkningarna samt koncernens resultaträkning och koncernens balansräkning fastställdes av stämman enligt styrelsens…

Läs mer

Huvudaktieägarnas förslag till val av styrelseledamöter

Stockholm 2022-04-04 Transiros huvudägare föreslår att följande ledamöter väljs till styrelsen under årsstämman den 22 april 2022. Enligt bolagsordningen §6 “Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma” Årsstämman punkt 11, val…

Läs mer
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound