Kundlogin

IR

IR
Alla
Investor Relations

Kvartalsrapport 3 2019

FINANSIELL ÖVERSIKT Notera att jämförelsesiffror mellan 2018 och 2019 inte går att jämföra rättvist då siffrorna för 2018 endast är Transiro Int. AB exklusive Transiro Retail AB (Sindas Informationssystem AB). KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL TRE 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 3,3 MSEK (0,4) · Totala intäkter uppgick till 3,3 MSEK (0,5)  · Rörelseresultatet uppgick…

Läs mer

Halvårsrapport 2019

Finansiell översikt KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 8,3 MSEK (1,1) · Totala intäkter uppgick till 8,4 MSEK (3,3)  · Rörelseresultatet uppgick till -5,0 MSEK (-3,2)  · Periodens resultat uppgick till -6,6 MSEK (-3,3) · Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,11) Siffror inom parentes avser januari - juni…

Läs mer

Kommuniké från Årsstämman 2019 i Transiro Int AB (publ)

Idag 2019-05-17 höll Transiro Int AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt huvudägarnas förslag.         · Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. För verksamhetsåret 2018 ska ingen utdelning ske.   · Stämman beslutade att ge…

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Transiro Int AB avger härmed följande rapport för perioden 2019.01.01 - 2019.03.31

Finansiell översikt  KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL ETT 2019  ●  Nettoomsättningen uppgick till 4,7 MSEK  ●  Totala intäkter uppgick till 4,8 MSEK  ●  Rörelseresultatet uppgick till -2,8 MSEK  ●  Periodens resultat uppgick till -3,5 MSEK  ●  Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK · Inga jämförelsesiffror anges då bolaget inte var en koncern kvartal ett…

Läs mer

Årsredovisning 2018

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019.

Läs mer
Alla

Rättelse gällande teckningsperiod för kommande företrädesemission i Transiro Int. AB

Stockholm 2019-12-05 I det pressmeddelande som gick ut tidigare idag avseende den kommande företrädesemissionen i Transiro Int. AB anges felaktigt den 22 januari 2020 som sista dag för teckning i emissionen. Det korrekta datumet för sista dag för teckning är den 24 januari 2020. Teckningsperioden löper således från 10 januari till 24 januari 2020.

Läs mer

VD-uppdatering avseende Transiro Int. AB:s förvärv av Wifog Sverige AB

Stockholm 2019-12-05 Transiros styrelse fullföljer förvärvet av Wifog Sverige AB (Wifog). Affären medför synergier för koncernen genom att erbjuda en kundklubb för retail med Wifogs lojalitetsplattform som bas samt möjligheten att via mobiloperatören erbjuda såväl WIFI ombord som företagsabonnemang till Transiros befintliga busskunder. De nya affärsområdena estimeras inbringa omkring 15 miljoner kronor redan under första…

Läs mer

Transiro Int. AB:s styrelse beslutar om förvärv av Wifog Sverige AB

Stockholm 2019-12-05 På den extra bolagsstämman den 21 november 2019 beslutades att ge styrelsen mandat att slutförhandla förvärvet av Wifog Sverige AB från Wifog Holding AB (under namnändring till Vertical Ventures AB). Förvärvet innefattar Wifogs egenutvecklade lojalitetsplattform, mobiloperatören samt tillhörande marknadsföringspott och varumärket Wifog. Tillträde och betalning av Wifog Sverige sker via revers daterad den…

Läs mer

Transiro Int. AB genomför företrädesemission om ca 12,5 miljoner kronor

Stockholm 2019-12-05 Styrelsen i Transiro Int. AB har beslutat att använda delar av det mandat som gavs på den extra bolagsstämman den 21 november 2019.   I och med förvärvet av Wifog Sverige AB har bolaget arbetat fram en ny affärsplan, se uppdatering från VD från 2019-12-05. För att stärka balansräkningen och slutföra förvärvet av Sindas Informationssystem…

Läs mer

Transiro Int. AB avser kalla till en extra bolagsstämma för att ändra bolagsordningen

Stockholm 2019-12-05 Transiro Int. AB avser att kalla till bolagsstämma för att höja gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen samt få ett bemyndigande att genomföra en riktad emission med avsikt att betala förvärvet av Wifog Sverige AB. Som tidigare kommunicerats i pressmeddelande Transiro Int. AB:s styrelse beslutar om förvärv av Wifog Sverige AB…

Läs mer

Transiro Retail AB tecknar ramavtal med Sveriges största bygg- och järnhandelskedja avseende Kassanova Affärssystem

Stockholm 2019-11-26 Transiro Retail AB har idag tecknat ett ramavtal med Bolist AB för medlemmarna i Bolist/Järniakedjan avseende Kassanova Affärssystem. Kedjan består av över 200 stycken butiker varav 65 stycken redan idag använder systemet. Att kedjan centralt inkluderar Transiro som en viktig partner ökar den enskilde handlarens incitament att välja Kassanova Affärssystem. Vilket i sin tur…

Läs mer

Kommuniké från den extra bolagsstämman i Transiro Int. AB november 2019

Stockholm 2019-11-21 Idag den 21 november höll Transiro Int. AB en extra bolagsstämma i Bolagets lokaler på Karlavägen. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter. · Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag: - en höjning av gränserna för aktiekapitalet (§ 4), från lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor,…

Läs mer

Transiro sluter avtal med fyra nya kunder för Kassanova Affärssystem

Stockholm 2019-11-19 Teknikbolaget Transiro har tecknat avtal med fyra nya kunder för Kassanova Affärssystem. Det samlade ordervärdet uppgår till drygt 700 000 kronor och avtalsperioden sträcker sig fram t.o.m. december 2020. Kunderna det rör sig om är RM Färg i Västervik, Striddes handels i Växjö, Strömstad Järn & Fritid samt Sandholms Färg & Golv i…

Läs mer

Uppdatering avseende förvärvet av Wifog Sverige AB

Stockholm 2019-11-14 Enligt pressmeddelande från Wifog Holding AB idag den 14 november visar dotterbolaget Wifog Sverige AB, vilket är under uppköp av Transiro Int. AB, för första gången i bolagets historia ett positivt resultat och kassaflöde med en lovande prognos även för november. "Det är glädjande att Wifog nu kan kommunicera det vi ser under…

Läs mer

Kvartalsrapport 3 2019

FINANSIELL ÖVERSIKT Notera att jämförelsesiffror mellan 2018 och 2019 inte går att jämföra rättvist då siffrorna för 2018 endast är Transiro Int. AB exklusive Transiro Retail AB (Sindas Informationssystem AB). KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL TRE 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 3,3 MSEK (0,4) · Totala intäkter uppgick till 3,3 MSEK (0,5)  · Rörelseresultatet uppgick…

Läs mer
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Boka en demo