Pressreleaser

IR
Alla
Investor Relations

Transiro Int. AB årsredovisning 2020

I tidigare utskick hänvisades det till att årsredovisningen för år2020 finns på Transiro Int. AB:s hemsida. Med detta utskick bifogas årsredovisningen i pdf format.

Läs mer

Transiro Int. AB publicerar årsredovisning för 2020

Transiro Int AB årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns nu tillgänglig på https://transiro.com/investor/

Läs mer

Delårsrapport Transiro Int. AB för JAN-MARS 2021

SAMMANFATTNING AV TRANSIROKONCERNEN FÖR JAN-MARS 2021 ➢ Nettoomsättningen minskade med 22 procent till 3,6 MSEK (4,6 MSEK)* ➢ Koncernens totala intäkter uppgick till 4,6 MSEK (5,2 MSEK)* ➢ Rörelseresultatet uppgick till -2,8 MSEK (-2,5 MSEK)* ➢ EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -1,1 MSEK (-1,0 MSEK)* ➢ Periodens resultat uppgick till -2,9 MSEK (-2,8 MSEK)*…

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2020 FÖR TRANSIRO INT. AB

SAMMANFATTNING AV TRANSIROKONCERNEN FÖR JANUARI-DECEMBER 2020 · Nettoomsättningen ökade med 10,6 procent till 16,6 MSEK (15,0 MSEK) · Koncernens totala intäkter uppgick till 20,7 MSEK (19,6 MSEK) · Rörelseresultatet uppgick till -9,1 MSEK (-6,6 MSEK) · EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -3,0 MSEK (-1,2 MSEK) · Periodens resultat uppgick till -9,5 MSEK (-6,6 MSEK)…

Läs mer

Delårsrapport

1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2020 TREDJE KVARTALET  

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FÖR ÅR 2020

VD har ordet Vi har nu stängt halvåret 2020 och jag konstaterar att trots den pågående Covid-19 pandemin så fortsätter vi öka vår omsättning främst genom ett mycket starkt halvår för bussplaneringsverktyget Klartex.  Ingen av Transiros över 300 kunder inom buss och retail har sagt upp sina avtal. Detta trots att bussbranschen naturligtvis har tuffa tider…

Läs mer

Årsredovisning Transiro 2019

Tidigare pressmeddelande saknade årsredovisningen som pdf-fil Se årsredovisning som bifogad pdf-fil eller på Bolagets hemsida www.transiro.com

Läs mer

Transiro publicerar årsredovisning för 2019

Stockholm 2020-05-28  Transiro Int. AB:s publicerar årsredovisning för 2019, rapporten finns bifogad som pdf-fil samt tillgänglig på Bolagets hemsida (www.transiro.com)  

Läs mer

Korrigering av felaktig kassaflödesanalys för moderbolaget i kvartalsrapporten

I kvartalsrapporten för kvartal 1 2020 från Transiro Int. AB som publicerades den 6 maj 2020 kl 11:53 fanns felaktigheter i kassaflödesanalysen för moderbolaget I den uppdaterade kvartalsrapporten är kassaflödesanalysen  för moderbolaget korrigerad samt avsnittet väsentliga händelser uppdaterad.

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2020 Transiro Int. AB

Finansiell översikt KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL ETT 2020 Notera att jämförelsesiffror mellan 2019 och 2020 inte går att jämföra rättvist då siffrorna för 2019 endast är Transiro Int. AB exklusive Wifog Sverige AB. · Nettoomsättningen uppgick till 4,6 MSEK (4,7)  · Totala intäkter uppgick till 5,2 MSEK (4,8) · Rörelseresultatet uppgick till -2,5 MSEK…

Läs mer
Alla

Delårsrapport Q3 2022

Stockholm 2022-10-28 "Vi levererar vårt hittills bästa kvartal med 64% ökning av nettoomsättningen och ett positivt rörelseresultat före avskrivningar. Transiro befinner sig i en mycket stark position och att vi kommer kunna fortsätta vår expansion med eget kassaflöde" säger Johan Eriksson, VD för Transiro

Läs mer

Transiro säkrar intäkter för 22,1 MSEK för 2023

Stockholm 2022-10-05 Transiro har säkrat intäkter för 22,1 miljoner kronor (8,1 msek 2022) för helåret 2023. Intäkterna avser förlängning av befintliga licens-, support-,drifts-, samt utvecklingsavtal för Transiros samtliga affärssystem för retail och bussbolag.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2022

Läs mer

Transiro avslutar satsningen på Trikenow i Manila

Stockholm 2022-08-26 Transiros styrelse har beslutat att avsluta satsningen på Trikes i Manila. Bolaget ser inte att estimerade intäkter är tillräckligt höga för att motivera fortsatt satsning. Transiro behöver fokusera sina resurser på projekt som ger intäkter.   

Läs mer

VD uppdatering juli 2022

Stockholm 2022-07-01 Jag vill börja med att önska alla en fin sommar och hoppas ni njuter av sommarvärme och ledighet. Med denna sommarhälsning vill jag passa på att uppdatera er vad bolaget fokuserat på under våren. I de senaste VD-breven har jag beskrivit Colorama-affären och vilken fantastisk möjlighet den innebär för Transiro. Idag tillträder Transiro…

Läs mer

Transiros kommentarer till varningen från disciplinnämnden vid NGM

Stockholm 2022-05-19 Transiro Holding AB tilldelades idag en varning från disciplinnämnden vid Nordic Growth Market NGM AB, se pressmeddelande från NGM; https://news.cision.com/se/ngm-nordic-sme-meddelandeserie/r/22-42-nordic-growth-market-ngm-ab-s-disciplinnamnd-utdomer-varning,c3570821 Transiro strävar alltid att efterfölja regelverk och villkor för noterade bolag vid Nordic Growth Market NGM AB handelsplats. Transiros tolkning av regelverket är att bolaget inte gjorde någon regelöveträdelse att inte kommunicera köpeskillingen…

Läs mer

Delårsrapport 1 Transiro Holding AB

Styrelsen i Transiro Holding AB har beslutat att tidigarelägga bolagets rapport avseende kvartal 1, 2022. Detta då sammanställningsarbetet gått fortare än beräknat.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Transiro Holding AB

Ordinarie årsstämma för Transiro Holding AB hölls i bolagets lokaler i dag den 13 april 2022. Totalt var 59 097 005 röster av 761 262 057 närvarande. Följande är en sammanfattning av vad som beslutades vad gäller ordinarie punkter på årsstämman: · Resultat- och balansräkningarna samt koncernens resultaträkning och koncernens balansräkning fastställdes av stämman enligt styrelsens…

Läs mer

Huvudaktieägarnas förslag till val av styrelseledamöter

Stockholm 2022-04-04 Transiros huvudägare föreslår att följande ledamöter väljs till styrelsen under årsstämman den 22 april 2022. Enligt bolagsordningen §6 “Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma” Årsstämman punkt 11, val…

Läs mer

Transiro Holding AB publicerar årsredovisning för 2021

2022-03-25 Transiro Holding AB årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns tillgänglig på Transiro hemsida www.transiro.com

Läs mer
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound