Pressreleaser

IR
Alla
Investor Relations

HALVÅRSRAPPORT FÖR ÅR 2020

VD har ordet Vi har nu stängt halvåret 2020 och jag konstaterar att trots den pågående Covid-19 pandemin så fortsätter vi öka vår omsättning främst genom ett mycket starkt halvår för bussplaneringsverktyget Klartex.  Ingen av Transiros över 300 kunder inom buss och retail har sagt upp sina avtal. Detta trots att bussbranschen naturligtvis har tuffa tider…

Läs mer

Årsredovisning Transiro 2019

Tidigare pressmeddelande saknade årsredovisningen som pdf-fil Se årsredovisning som bifogad pdf-fil eller på Bolagets hemsida www.transiro.com

Läs mer

Transiro publicerar årsredovisning för 2019

Stockholm 2020-05-28  Transiro Int. AB:s publicerar årsredovisning för 2019, rapporten finns bifogad som pdf-fil samt tillgänglig på Bolagets hemsida (www.transiro.com)  

Läs mer

Korrigering av felaktig kassaflödesanalys för moderbolaget i kvartalsrapporten

I kvartalsrapporten för kvartal 1 2020 från Transiro Int. AB som publicerades den 6 maj 2020 kl 11:53 fanns felaktigheter i kassaflödesanalysen för moderbolaget I den uppdaterade kvartalsrapporten är kassaflödesanalysen  för moderbolaget korrigerad samt avsnittet väsentliga händelser uppdaterad.

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2020 Transiro Int. AB

Finansiell översikt KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL ETT 2020 Notera att jämförelsesiffror mellan 2019 och 2020 inte går att jämföra rättvist då siffrorna för 2019 endast är Transiro Int. AB exklusive Wifog Sverige AB. · Nettoomsättningen uppgick till 4,6 MSEK (4,7)  · Totala intäkter uppgick till 5,2 MSEK (4,8) · Rörelseresultatet uppgick till -2,5 MSEK…

Läs mer

Finansiell översikt

Stockholm 2020-02-28

Läs mer

Kvartalsrapport 3 2019

FINANSIELL ÖVERSIKT Notera att jämförelsesiffror mellan 2018 och 2019 inte går att jämföra rättvist då siffrorna för 2018 endast är Transiro Int. AB exklusive Transiro Retail AB (Sindas Informationssystem AB). KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL TRE 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 3,3 MSEK (0,4) · Totala intäkter uppgick till 3,3 MSEK (0,5)  · Rörelseresultatet uppgick…

Läs mer

Halvårsrapport 2019

Finansiell översikt KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 8,3 MSEK (1,1) · Totala intäkter uppgick till 8,4 MSEK (3,3)  · Rörelseresultatet uppgick till -5,0 MSEK (-3,2)  · Periodens resultat uppgick till -6,6 MSEK (-3,3) · Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,11) Siffror inom parentes avser januari - juni…

Läs mer

Kommuniké från Årsstämman 2019 i Transiro Int AB (publ)

Idag 2019-05-17 höll Transiro Int AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt huvudägarnas förslag.         · Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. För verksamhetsåret 2018 ska ingen utdelning ske.   · Stämman beslutade att ge…

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Transiro Int AB avger härmed följande rapport för perioden 2019.01.01 - 2019.03.31

Finansiell översikt  KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL ETT 2019  ●  Nettoomsättningen uppgick till 4,7 MSEK  ●  Totala intäkter uppgick till 4,8 MSEK  ●  Rörelseresultatet uppgick till -2,8 MSEK  ●  Periodens resultat uppgick till -3,5 MSEK  ●  Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK · Inga jämförelsesiffror anges då bolaget inte var en koncern kvartal ett…

Läs mer
Alla

Transiro ingår avtal med Colorama, blir ledande inom affärssystem

VD uppdatering 27 december 2021  

Läs mer

Transiro tecknar avtal med Colorama

Stockholm 2021-12-27 Transiro Retail AB ingår ett avtal med Colorama AB där Transiro förvärvar det affärssystem Colorama utvecklat och blir exklusiv IT-partner och leverantör av affärssystem till Colorama. Avtalet är initialt på 10 år och beräknas till 200 miljoner kronor över avtalstiden.  

Läs mer

TRANSIRO BESLUTARE OM RIKTAD EMISSION

Stockholm 2021-12-03 Styrelsen för Transiro Holding AB (publ) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2021, beslutat om riktad emission om 130 668 518 aktier. Emissionen sker till en kurs om 0,135 kr (viktad 30 dagars genomsnittskurs med 10 % rabatt). Emissionen är riktad till nya investerare vilka visat intresse för…

Läs mer

TRANSIROS FÖRETRÄDESEMISSION REGISTRERAD HOS BOLAGSVERKET

Stockholm 2021-11-25 Bolagsverket har i dag registrerat den riktade emission som styrelsen beslutade om den 20 oktober 2021, med stöd av bemyndigande från den bolagsstämman 16 juni 2021. Antalet aktier i bolaget är nu totalt 630 593 539 stycken och aktiekapitalet har ökat till 31 529 676, 95 kronor.  Den sista handelsdagen för Transiro  Holding…

Läs mer

Transiros företrädesemission tecknades till 143%

Stockholm 2021-11-18 Teckningsperioden för Transiros Holdings  företrädesemission löpte ut den 15:e november 2021 och det slutliga utfallet visar att den övertecknades till 143 %. Aktieägare med  företrädesrätt tecknade till ca 78,42 %, det vill säga 18 133 063,96 kronor. Resterande 21,58 %, det vill säga 4 988 699,10 kr tecknades utan företrädesrätt.  Emissionen var garanterad…

Läs mer

Transiro Holding AB offentliggör informationsmemorandum

Transiro Holding AB(publ) offentliggör härmed informationsmemorandum med anledning av företrädesemissionen som inleds måndagen den 1 november 2021. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets hemsida www.transiro.com och på NGMs hemsida (www.ngm.se). Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nordic SME under perioden 1 - 10 november 2021. I tidigare pressmeddelande informerades felaktigt att handeln med teckningsrätter sker…

Läs mer

Kvartalsrapport

PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2021 TREDJE KVARTALET SAMMANFATTNING AV TRANSIRO-KONCERNEN FÖR JUL-SEP 2021 · Nettoomsättningen uppgick till 4,4 MSEK (4,5 MSEK)* · Koncernens totala intäkter uppgick till 5,4 MSEK (5,2 MSEK)* · EBIT, rörelseresultatet uppgick till -1,8 MSEK (1,3 MSEK)* · EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -0,2 MSEK (0,2 MSEK)* · Periodens…

Läs mer

Transiro fattar beslut om företrädesemission

Stockholm 2021-10-20 Styrelsen för Transiro Holding AB (publ) ("Transiro" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2021, beslutat om företrädesemission om högst 210 197 846 aktier. Givet att emissionen fulltecknas tillförs bolaget 23,1 MSEK före emissionskostnader. Syftet med emissionen är säkerställa det kapitalbehov som föreligger i och med expansion av…

Läs mer

Transiro slutförhandlar med Colorama

Stockholm 2021-10-15 I ett pressmeddelande per den 2 juli kommuniceras att Transiro Retail AB ingått avsiktsförklaring och förhandling med en av Sveriges största fackhandelskedjor. Processen har varit framgångsrik och parterna är nu i slutförhandling, vilket gör att Transiro kan offentliggöra att det är fackhandelskedjan Colorama AB som är avtalsparten Transiro nu slutförhandlar med. I linje…

Läs mer

Transiros återkommande intäkter ökar med 14 %

 

Läs mer
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound