Kundlogin

IR

IR
Alla
Investor Relations

Transiro tecknar avtal med Wallers Buss

IT-bolaget Transiro har tecknat avtal med Wallers Buss. Avtalet omfattar Transiros molnbaserade produkter för beställningstrafik med start i december 2017. 

Läs mer

Transiro genomför en riktad emission om 1 MSEK

Styrelsen i Transiro Int AB (publ.) har med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 19 maj 2017 beslutat om att öka bolagets aktiekapital med 35.714,30 kr genom en riktad nyemission av 714.286 aktier till en teckningskurs om 1,40 kr. Detta tillför bolaget 1.000.000 SEK före emissionskostnader. 

Läs mer

Uppdatering om kundavtal

Inför sommaren tecknade Transiro avtal med 4 nya kunder. En av dom kunderna var Adelsö Buss AB som nu börjat använda Transiros produkter i sin verksamhet. 

Läs mer

Transiro uppdaterar sin planeringsmodul

Transiro har tidigare i veckan lanserat en ny version utav sin planeringsmodul. Planeringsmodulen används utav Transiros kunder för att planera sina fordons och förares aktiviteter. Det är en central produkt som många av Transiros kunder behöver för att kunna bedriva sin verksamhet på bästa möjliga sätt.

Läs mer

Halvårsrapport 1 2017

Finansiell översikt BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR HALVÅRET 2017 Totala intäkter uppgick till 2,7 MSEK (0,5) Rörelseresultatet uppgick till -1,5 MSEK (0,2) Periodens resultat uppgick till -1,5 MSEK (0,2) Resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (0,01) Siffror inom parentes avser det första halvåret 2016. BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL TVÅ 2017 Totala intäkter uppgick till…

Läs mer

Jakarta Stads pilotprojekt är igång och rullar

Jakarta Stads pilotprojekt som startade i juli är, sedan 11:e Augusti, igång och rullar med skarpa bussar. Nu skall det samlas in data så att Jakarta Stad kan utvärdera pilotprojektet och se vad som behöver göras för att gå vidare med en beställning för alla 23 bussterminaler i Jakarta.

Läs mer

Jakarta Stad startar pilotprojekt med Transiros produkter för stadens bussterminaler

Jakarta Stad startar i juli ett pilotprojekt med Transiros produkter för att effektivisera arbetet på en av stadens bussterminaler. Vid positivt resultat kommer produkterna börja användas på stadens samtliga 23 terminaler. Transiros VD Tobias Beckman kommer vara på plats i Jakarta i 4 veckor för att säkerställa en bra uppstart av projektet.

Läs mer

Transiro expanderar verksamheten till Finland

IT-bolaget Transiro har nu tecknat sitt första avtal i Finland. Transportbolaget Keskis Logistics Oy Ab är först ut och tecknar ett standard-abonnemang för att använda Transiros molnbaserade produkter, med start i augusti 2017.

Läs mer

Transiro tecknar avtal med fösta kunden inom segmentet lastbilar

IT-bolaget Transiro kliver in i ytterligare ett nytt segment. Transportbolaget Keskis Logistics Oy Ab blir Transiros första kund inom segmentet lastbilar.

Läs mer

Transiros grundare flyttar aktier

Den 5 juli flyttades 191 330 aktier mellan grundarna till bolaget Transiro Int AB. Transaktionen skedde utanför marknaden och var mellan bolagen Ultra Bang Holding AB och DFS Consulting AB.

Läs mer

Transiro tecknar avtal med 4 nya kunder

IT-bolaget Transiro har inför sommaren tecknat avtal med 4 nya kunder med en total vagnpark på 23 st fordon.

Läs mer

Bussakuten förlänger sina avtal med Transiro

Bussakuten väljer att förlänga sina avtal med Transiro. Avtalen gäller inledningsvis 24 månader och har ett värde på ca 370 000 kr. 

Läs mer

Transiro startar försäljning mot segmentet lastbilar

Nu har Transiro anpassat sina produkter för företag som hanterar lastbilar. Ett segment som är ca 50 gånger större än hela segmentet för buss. Sedan tidigare har Transiro kunder inom segmenten tåg, buss och taxi.

Läs mer

Transiro tecknar avtal med Axelssons Turisttrafik

IT-bolaget Transiro har tecknat avtal med Axelssons Turisttrafik. Avtalet omfattar Transiros molnbaserade produkter för beställningstrafik med start i oktober 2017.

Läs mer

Kommuniké från Årsstämman 2017 i Transiro Int AB (publ)

Idag 2017-05-19 höll Transiro Int AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag.

Läs mer

Ytterligare en storkund lägger tilläggsbeställning hos Transiro

Ytterligare en av Transiros storkunder gör nu en beställning för att vidareutveckla sina befintliga produkter. Totalt ordervärde ca 188 000 kr.

Läs mer

Storkund lägger tilläggsbeställning hos Transiro

En av Transiros storkunder gör nu en beställning för att vidareutveckla sina befintliga produkter. Beställningen görs i form av en samlad mängd konsulttimmar med initialt ordervärde på ca 150 000 kr.

Läs mer

Transiro tecknar avtal med första kund i Indonesien

IT-bolaget Transiro har nu tecknat sitt första avtal från det nystartade kontoret i Indonesien. Jakarta Rent Bus är först ut och tecknar ett enterprise-abonnemang för att använda Transiros molnbaserade produkter, med start i maj 2017.

Läs mer

Transiro expanderar verksamheten till Indonesien

Transiro expanderar sin verksamhet internationellt genom att öppna upp ett säljkontor i Jakarta, Indonesien. VD Tobias Beckman var på plats och hjälpte till att starta upp verksamheten. 

Läs mer

Publicering av förslag till årsstämma 2017-05-19

Transiro Int AB håller årsstämma 2017-05-19. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i punkterna 9-13.

Läs mer
Alla

Transiro åker på turné i Indonesien

I samband med Swedish Urban Transport & Smart City Roadshow to Indonesia den 28-30 november som anordnas av Business Sweden, beger sig Transiro ut på turné i Indonesien. Bolaget kommer att besöka städerna Jakarta, Badung och Makassar för att träffa stadstjänstemän och andra viktiga intressenter.

Läs mer

Transiro utökar verksamheten i Indien

Transiro fortsätter expandera sin verksamhet internationellt och öppnar ytterligare ett säljkontor på den asiatiska marknaden. Det nya säljkontoret är beläget i Changdigardh i Indien, världens sjätte största ekonomi.

Läs mer

Transiro får beviljat stöd för internationalisering

Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat att bifalla IT-bolaget Transiros ansökan om en affärsutvecklingscheck på 250 000 kr för internationalisering. Stödet ska delfinansiera bolagets fortsatta expansion och nya satsning i Asien. 

Läs mer

Storkund lägger tilläggsbeställning hos Transiro

En av Transiros storkunder har gjort en beställning för att vidareutveckla sina befintliga produkter. Beställningen har ett ordervärde på ca 250 000 kr. 

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 Transiro Int AB

Finansiell översikt BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR JANUARI - SEPTEMBER 2017 Totala intäkter uppgick till 3,5 MSEK (1,5) Rörelseresultatet uppgick till -2,3 MSEK (0,3) Periodens resultat uppgick till -2,3 MSEK (0,3) Resultat per aktie uppgick till -0,2 SEK (0,03) Siffror inom parentes avser januari - september 2016. BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL TRE 2017 Totala intäkter…

Läs mer

Transiro tecknar avtal med Wallers Buss

IT-bolaget Transiro har tecknat avtal med Wallers Buss. Avtalet omfattar Transiros molnbaserade produkter för beställningstrafik med start i december 2017. 

Läs mer

Transiro genomför en riktad emission om 1 MSEK

Styrelsen i Transiro Int AB (publ.) har med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 19 maj 2017 beslutat om att öka bolagets aktiekapital med 35.714,30 kr genom en riktad nyemission av 714.286 aktier till en teckningskurs om 1,40 kr. Detta tillför bolaget 1.000.000 SEK före emissionskostnader. 

Läs mer

Uppdatering om kundavtal

Inför sommaren tecknade Transiro avtal med 4 nya kunder. En av dom kunderna var Adelsö Buss AB som nu börjat använda Transiros produkter i sin verksamhet. 

Läs mer

Transiro uppdaterar sin planeringsmodul

Transiro har tidigare i veckan lanserat en ny version utav sin planeringsmodul. Planeringsmodulen används utav Transiros kunder för att planera sina fordons och förares aktiviteter. Det är en central produkt som många av Transiros kunder behöver för att kunna bedriva sin verksamhet på bästa möjliga sätt.

Läs mer

Halvårsrapport 1 2017

Finansiell översikt BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR HALVÅRET 2017 Totala intäkter uppgick till 2,7 MSEK (0,5) Rörelseresultatet uppgick till -1,5 MSEK (0,2) Periodens resultat uppgick till -1,5 MSEK (0,2) Resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (0,01) Siffror inom parentes avser det första halvåret 2016. BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL TVÅ 2017 Totala intäkter uppgick till…

Läs mer

Jakarta Stads pilotprojekt är igång och rullar

Jakarta Stads pilotprojekt som startade i juli är, sedan 11:e Augusti, igång och rullar med skarpa bussar. Nu skall det samlas in data så att Jakarta Stad kan utvärdera pilotprojektet och se vad som behöver göras för att gå vidare med en beställning för alla 23 bussterminaler i Jakarta.

Läs mer

Jakarta Stad startar pilotprojekt med Transiros produkter för stadens bussterminaler

Jakarta Stad startar i juli ett pilotprojekt med Transiros produkter för att effektivisera arbetet på en av stadens bussterminaler. Vid positivt resultat kommer produkterna börja användas på stadens samtliga 23 terminaler. Transiros VD Tobias Beckman kommer vara på plats i Jakarta i 4 veckor för att säkerställa en bra uppstart av projektet.

Läs mer

Transiro expanderar verksamheten till Finland

IT-bolaget Transiro har nu tecknat sitt första avtal i Finland. Transportbolaget Keskis Logistics Oy Ab är först ut och tecknar ett standard-abonnemang för att använda Transiros molnbaserade produkter, med start i augusti 2017.

Läs mer

Transiro tecknar avtal med fösta kunden inom segmentet lastbilar

IT-bolaget Transiro kliver in i ytterligare ett nytt segment. Transportbolaget Keskis Logistics Oy Ab blir Transiros första kund inom segmentet lastbilar.

Läs mer

Transiros grundare flyttar aktier

Den 5 juli flyttades 191 330 aktier mellan grundarna till bolaget Transiro Int AB. Transaktionen skedde utanför marknaden och var mellan bolagen Ultra Bang Holding AB och DFS Consulting AB.

Läs mer

Transiro tecknar avtal med 4 nya kunder

IT-bolaget Transiro har inför sommaren tecknat avtal med 4 nya kunder med en total vagnpark på 23 st fordon.

Läs mer

Bussakuten förlänger sina avtal med Transiro

Bussakuten väljer att förlänga sina avtal med Transiro. Avtalen gäller inledningsvis 24 månader och har ett värde på ca 370 000 kr. 

Läs mer

Transiro startar försäljning mot segmentet lastbilar

Nu har Transiro anpassat sina produkter för företag som hanterar lastbilar. Ett segment som är ca 50 gånger större än hela segmentet för buss. Sedan tidigare har Transiro kunder inom segmenten tåg, buss och taxi.

Läs mer

Transiro tecknar avtal med Axelssons Turisttrafik

IT-bolaget Transiro har tecknat avtal med Axelssons Turisttrafik. Avtalet omfattar Transiros molnbaserade produkter för beställningstrafik med start i oktober 2017.

Läs mer

Kommuniké från Årsstämman 2017 i Transiro Int AB (publ)

Idag 2017-05-19 höll Transiro Int AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag.

Läs mer
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Boka en demo