Kundlogin

IR

IR
Alla
Investor Relations

Kallelse till årsstämma i Transiro Int. AB (Publ)

Aktieägarna i Transiro Int. AB (publ), 559048-9620, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 maj 2018 kl. 11.00 i Transiro Int. ABs lokaler, Karlavägen 40, 114 49 Stockholm.

Läs mer

Transiros företrädesemission övertecknad till 137%

Transiro Int AB har avslutat företrädesemission för befintliga aktieägare. Emissionen blev övertecknad och tillför bolaget drygt 7,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer

Publicering av teaser

Transiro Int AB (publ) offentliggör härmed teaser med anledning av företrädesemissionen som inleds den 14 mars 2018. 

Läs mer

Publicering av teckningssedel

Transiro Int AB (publ) offentliggör härmed teckningssedel med anledning av företrädesemissionen som inleds den 14 mars 2018. 

Läs mer

Publicering av informationsmemorandum

Transiro Int AB (publ) offentliggör härmed informationsmemorandum med anledning av företrädesemissionen som inleds den 14 mars 2018. 

Läs mer

Transiro Int. AB genomför företrädesemission

Vid styrelsesammanträde idag den 1 mars 2018 fattade styrelsen i Transiro Int. AB (publ) beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 5 464 932 SEK, vilket medför att Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 607 214,65 SEK till 1 214 429,30 SEK.

Läs mer

Transiro Int. AB ställer in den planerade företrädesemissionen

Vid styrelsesammanträde idag den 28 februari 2018 fattade styrelsen i Transiro Int. AB (publ) beslut om att inte genomföra den tidigare kommunicerade företrädesemission om högst 5 464 931,40 SEK. Se pressrelease från den 20 februari 2018.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Transiro Int AB avger härmed följande rapport för perioden 2017/01/01 - 2017/12/31.

Läs mer

Johan Eriksson blir ny VD för IT-företaget Transiro Int. AB

Styrelsen har idag utsett Johan Eriksson till VD för Transiro. Johan har gedigen kunskap inom IT-branschen samt erfarenhet inom internationell teknisk försäljning i bland annat Asien.

Läs mer

Transiro Int. AB genomför företrädesemission

Vid styrelsesammanträde idag den 20 februari 2018 fattade styrelsen i Transiro Int. AB (publ) beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 5 464 931,40 SEK, vilket medför att Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 303 607,30 SEK till 910 821,95 SEK.

Läs mer

Transiro tidigarelägger rapportdatum

Transiro tidigarelägger rapportdatum för bokslutskommuniké 2017 till den 20:e februari 2018.

Läs mer

Transiros riktade emission registrerad hos Bolagsverket

Bolagsverket har registrerat den riktade emissionen som genomfördes den 5 oktober 2017. 

Läs mer

Storkund lägger tilläggsbeställning hos Transiro

En av Transiros storkunder gör nu en beställning för att vidareutveckla sina befintliga produkter. Beställningen görs i form av en samlad mängd konsulttimmar med initialt ordervärde på ca 330 000 kr.

Läs mer

Transiro tecknar avtal med återförsäljare i Filippinerna

Transiro expanderar verksamheten till Filippinerna då de har kontrakterat en första återförsäljare med kontor i Manila.

Läs mer

Pilotprojektet i Jakarta Stad godkänt

Transiro tar ett kliv framåt med ett positivt besked om pilotprojektet. Pilotprojektet uppfyller de krav på övervakning, offentlig service, säkerhet och management som Jakarta Stad ställer.

Läs mer

Transiro åker på turné i Indonesien

I samband med Swedish Urban Transport & Smart City Roadshow to Indonesia den 28-30 november som anordnas av Business Sweden, beger sig Transiro ut på turné i Indonesien. Bolaget kommer att besöka städerna Jakarta, Badung och Makassar för att träffa stadstjänstemän och andra viktiga intressenter.

Läs mer

Transiro utökar verksamheten i Indien

Transiro fortsätter expandera sin verksamhet internationellt och öppnar ytterligare ett säljkontor på den asiatiska marknaden. Det nya säljkontoret är beläget i Changdigardh i Indien, världens sjätte största ekonomi.

Läs mer

Transiro får beviljat stöd för internationalisering

Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat att bifalla IT-bolaget Transiros ansökan om en affärsutvecklingscheck på 250 000 kr för internationalisering. Stödet ska delfinansiera bolagets fortsatta expansion och nya satsning i Asien. 

Läs mer

Storkund lägger tilläggsbeställning hos Transiro

En av Transiros storkunder har gjort en beställning för att vidareutveckla sina befintliga produkter. Beställningen har ett ordervärde på ca 250 000 kr. 

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 Transiro Int AB

Finansiell översikt BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR JANUARI - SEPTEMBER 2017 Totala intäkter uppgick till 3,5 MSEK (1,5) Rörelseresultatet uppgick till -2,3 MSEK (0,3) Periodens resultat uppgick till -2,3 MSEK (0,3) Resultat per aktie uppgick till -0,2 SEK (0,03) Siffror inom parentes avser januari - september 2016. BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL TRE 2017 Totala intäkter…

Läs mer
Alla

Kommuniké från Årsstämman 2018 i Transiro Int AB (publ)

Stockholm 2018-05-17 Idag 2018-05-17 höll Transiro Int AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag. ● Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag. För verksamhetsåret 2017 ska ingen utdelning ske. ● Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för…

Läs mer

Sista dagen för handel med BTA i Transiro

Transiro Int. AB (publ) genomförde under våren en företrädesemission för bolagets befintliga aktieägare. Genom emissionen nyemitterades 16 588 376 aktier. Onsdagen den 16 maj 2018 är sista dagen för handel med BTA (betald tecknad aktie) och stoppdag är fredagen den 18 maj 2018.

Läs mer

Publicering av förslag till punkter 9-15 Ordinarie Årsstämma i Transiro Int. AB 17 maj 2018

Transiro Int AB håller årsstämma 2018-05-17. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i punkterna 9-15. 

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2018 Transiro Int AB

Finansiell översikt BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL ETT 2018 Totala intäkter uppgick till 1,0 MSEK (1,3)  Rörelseresultatet uppgick till -1,6 MSEK (-0,6)  Periodens resultat uppgick till -1,6 MSEK (-0,6) Resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,05 SEK) Siffror inom parentes avser kvartal 1 2017 VD har ordet Som nytillträdd VD har jag ägnat första…

Läs mer

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Transiro Int. AB (Publ)

Aktieägarna i Transiro Int. AB (publ), 559048-9620, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 maj 2018 kl. 11.00 i Transiro Int. ABs lokaler, Karlavägen 40, 114 49 Stockholm.

Läs mer

Transiros företrädesemission övertecknad till 137%

Transiro Int AB har avslutat företrädesemission för befintliga aktieägare. Emissionen blev övertecknad och tillför bolaget drygt 7,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer

Publicering av teaser

Transiro Int AB (publ) offentliggör härmed teaser med anledning av företrädesemissionen som inleds den 14 mars 2018. 

Läs mer

Publicering av teckningssedel

Transiro Int AB (publ) offentliggör härmed teckningssedel med anledning av företrädesemissionen som inleds den 14 mars 2018. 

Läs mer

Publicering av informationsmemorandum

Transiro Int AB (publ) offentliggör härmed informationsmemorandum med anledning av företrädesemissionen som inleds den 14 mars 2018. 

Läs mer

Transiro Int. AB genomför företrädesemission

Vid styrelsesammanträde idag den 1 mars 2018 fattade styrelsen i Transiro Int. AB (publ) beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 5 464 932 SEK, vilket medför att Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 607 214,65 SEK till 1 214 429,30 SEK.

Läs mer

Transiro Int. AB ställer in den planerade företrädesemissionen

Vid styrelsesammanträde idag den 28 februari 2018 fattade styrelsen i Transiro Int. AB (publ) beslut om att inte genomföra den tidigare kommunicerade företrädesemission om högst 5 464 931,40 SEK. Se pressrelease från den 20 februari 2018.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Transiro Int AB avger härmed följande rapport för perioden 2017/01/01 - 2017/12/31.

Läs mer

Johan Eriksson blir ny VD för IT-företaget Transiro Int. AB

Styrelsen har idag utsett Johan Eriksson till VD för Transiro. Johan har gedigen kunskap inom IT-branschen samt erfarenhet inom internationell teknisk försäljning i bland annat Asien.

Läs mer

Transiro Int. AB genomför företrädesemission

Vid styrelsesammanträde idag den 20 februari 2018 fattade styrelsen i Transiro Int. AB (publ) beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 5 464 931,40 SEK, vilket medför att Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 303 607,30 SEK till 910 821,95 SEK.

Läs mer

Transiro tidigarelägger rapportdatum

Transiro tidigarelägger rapportdatum för bokslutskommuniké 2017 till den 20:e februari 2018.

Läs mer

Transiros riktade emission registrerad hos Bolagsverket

Bolagsverket har registrerat den riktade emissionen som genomfördes den 5 oktober 2017. 

Läs mer

Storkund lägger tilläggsbeställning hos Transiro

En av Transiros storkunder gör nu en beställning för att vidareutveckla sina befintliga produkter. Beställningen görs i form av en samlad mängd konsulttimmar med initialt ordervärde på ca 330 000 kr.

Läs mer

Transiro tecknar avtal med återförsäljare i Filippinerna

Transiro expanderar verksamheten till Filippinerna då de har kontrakterat en första återförsäljare med kontor i Manila.

Läs mer

Pilotprojektet i Jakarta Stad godkänt

Transiro tar ett kliv framåt med ett positivt besked om pilotprojektet. Pilotprojektet uppfyller de krav på övervakning, offentlig service, säkerhet och management som Jakarta Stad ställer.

Läs mer
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Boka en demo