IR

IR
Alla
Investor Relations

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Transiro Int AB avger härmed följande rapport för perioden 2017/01/01 - 2017/12/31.

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 Transiro Int AB

Finansiell översikt BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR JANUARI - SEPTEMBER 2017 Totala intäkter uppgick till 3,5 MSEK (1,5) Rörelseresultatet uppgick till -2,3 MSEK (0,3) Periodens resultat uppgick till -2,3 MSEK (0,3) Resultat per aktie uppgick till -0,2 SEK (0,03) Siffror inom parentes avser januari - september 2016. BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL TRE 2017 Totala intäkter…

Läs mer
Alla

Kallelse till årsstämma i Transiro Int. AB (Publ)

Aktieägarna i Transiro Int. AB (publ), 559048-9620, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 juni 2020 kl. 11.00 i Transiro Int. ABs lokaler, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm.  

Läs mer

Korrigering av felaktig kassaflödesanalys för moderbolaget i kvartalsrapporten

I kvartalsrapporten för kvartal 1 2020 från Transiro Int. AB som publicerades den 6 maj 2020 kl 11:53 fanns felaktigheter i kassaflödesanalysen för moderbolaget I den uppdaterade kvartalsrapporten är kassaflödesanalysen  för moderbolaget korrigerad samt avsnittet väsentliga händelser uppdaterad.

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2020 Transiro Int. AB

Finansiell översikt KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL ETT 2020 Notera att jämförelsesiffror mellan 2019 och 2020 inte går att jämföra rättvist då siffrorna för 2019 endast är Transiro Int. AB exklusive Wifog Sverige AB. · Nettoomsättningen uppgick till 4,6 MSEK (4,7)  · Totala intäkter uppgick till 5,2 MSEK (4,8) · Rörelseresultatet uppgick till -2,5 MSEK…

Läs mer

Transiro skjuter en vecka på Q1 rapporten

Stockholm 2020-04-29  På grund av sjukdom skjuter Transiro Int. AB fram sin publicering av kvartal 1 rapporten en vecka till den 6 maj.  “vi planerar jobba ikapp under helgen för att kunna publicera den 6 maj” säger Johan Eriksson VD Transiro Int. AB  

Läs mer

Transiro sluter avtal med två nya kunder för Kassanova Affärssystem

Stockholm 2020-04-27 Teknikbolaget Transiro Retail AB har tecknat avtal med två nya kunder för Kassanova Affärssystem. Det totala ordervärdet uppgår till 360 000 kr med avtalsperioder som sträcker sig till och med december 2021.  

Läs mer

Transiro sluter avtal med två kunder för Kassanova Affärssystem

Stockholm 2020-04-06  Teknikbolaget Transiro har tecknat nya avtal med två kunder för Kassanova Affärssystem. Det totala ordervärdet uppgår till 290.000 kronor.  

Läs mer

Transiro Int. AB:s riktade emission registrerad hos Bolagsverket

Stockholm 2020-04-06  Bolagsverket har i dag registrerat den riktade emission som styrelsen beslutade om den 20 mars 2020, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman 11 februari 2020. Antalet aktier i bolaget är nu totalt 420 395 693 stycken och aktiekapitalet har ökat till 21 019 784,65 kronor. Aktierna kommer att levereras snarast. Emissionsinstitut…

Läs mer

Transiro Int. AB genomför riktad emission

2020-03-20 Styrelsen i Transiro Int. AB, har  med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 11 februari 2020, fattat beslut om att emittera 85 000 000 aktier i en riktad nyemission till en grupp investerare. Totalt sett inbringar emissionen 5,95 Mkr.

Läs mer

Finansiell översikt

Stockholm 2020-02-28

Läs mer

Kommuniké från den extra bolagsstämman i Transiro Int. AB 11 februari 2020

Stockholm 2020-02-11 Idag den 11 februari 2020 21 höll Transiro Int. AB en extra bolagsstämma i Bolagets lokaler på Karlavägen. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter. · Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag: · en höjning av gränserna för aktiekapitalet (§ 4), från lägst 3 500 000 kronor och högst 14 000…

Läs mer
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound