Investor

Styrelse

Jonas Litborn
Styrelseordförande

Jonas har under de senaste 10 åren arbetat med startups med fokus i Sydostasien och är styrelseordförande i flertalet listade bolag.

Anders Larsson
Styrelseledamot

Anders har varit verksam i transportbranschen sedan 2011, både operativt och som styrelseordförande för Taxi 10000 och Eskilstuna Taxi. Anders kommer senast från ett uppdrag som VD för Samtrans.

Anna Lassi
Styrelseledamot

Anna Lassi har flera års erfarenhet som CFO i First North listade bolaget Mavshack AB.

Robert Jensen
Styrelseledamot

Anna Lassi har flera års erfarenhet som CFO i First North listade bolaget Mavshack AB.

Finansiell Information

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Bolagstyrning

Transiro är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Transiro (TIRO) är listat på Nordic SME och följer därmed NGMs regelverk. Transiro tillämpar inte svensk kod för bolagsstyrning eller årsredovisningslagens regler om bolagsstyrningsrapport, eftersom NGM inte definieras som en reglerad marknad och därmed är inte dessa regler tillämpningsbara.

Pressreleaser

 

Alla pressreleaser 

Finansiell Kalender
  • Delårsrapport ett 2023-04-21
  • Årstämma 2023-04-24
  • Halvårsrapport 2023-08-25
  • Delårsrapport tre 2023-10-24
  • Bokslutskommuniké år 2023  2024-02-27

Revisor

Bolagsstämman har valt revisionsbolaget Ernst & Young AB med Henrik Nilsson som ansvarig revisor.

Pressmaterial
Aktien

Aktiekapitalet i Transiro Int. AB (Publ) uppgår till 5 024 329 fördelat på 761 262 057 aktier med ett kvotvärde om 0,01 SEK per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst. Enligt bolagsordningen får aktiekapitalet uppgå till lägst 5 000 000 SEK och högst 20 000 000 SEK och antal aktier till lägst 760 000 000 och högst 3 040 000 000.

Aktierna har utgetts i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i SEK. Aktierna är registrerade elektroniskt i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen och aktieboken förs av Euroclear. Alla aktier har lika rätt till vinst och utdelning samt till Transiro Int. AB (Publ) tillgångar och eventuellt överskott vid likvidation.

Bolagsbeskrivning

Transiro skapar smarta och branschanpassade produkter för orderhantering av transporter.

Genom att utveckla och förbättra alla delar av orderhanteringen sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö.

Med den senaste funktionaliteten alltid tillgänglig och en dynamiska anpassad prismodell kan transportföretag, oavsett storlek, utnyttja kraften i Transiros produkter från dag ett och skala sina kostnader i takt med sin egen tillväxt av fordon.

Handelsinformation

Aktiens kortnamn på börsen: TIRO
ISIN-kod för aktier som handlas på börsen: SE0009242027
Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB

Största aktieägarna

Avanza pension: 5,58%
Granska i Stockholm AB: 2.88%
Johan Eriksson via bolag: 2.44%
Mikael Ramstedt: 2.38%
Tommy Juberg: 2,25%
Nordnet Pension: 2,00%
Robert Jensen: 1.66%
Peter Östling: 1.56%

2022-12-31

Aktiekapitalets utveckling

Tidpunkt Händelse Kvotvärde Ökning av antal aktier Ökning av aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital
2016 Jan Bolagets bildande 1,00 50 000 50 000 50 000 50 000
2016 April Nyemission 1,00 250 000 250 000 300 000 300 000
2016 Maj Nyemission 1,00 57 143 57 143 357 143 357 143
2016 Jun Nyemission 1,00 142 857 142 857 500 000 500 000
2016 Okt Split (20:1) 0,05 9 500 000 0 10 000 000 500 000
2016 Nov Nyemission 0,05 1 430 000 71 500 11 430 000 571 500
2017 Okt Nyemission 0,05 714 286 35 714,30 12 144 286 607 214,30
2018 Apr Nyemission 0,05 16 588 383 829 419,15 28 732 669 1 436 633,45
2019 Maj Nyemission 0,05 49 732 562 2 486 628,1 78 465 231 3 923 261,55
2020 Jan Nyemission 0,05 100  000 000 5 000 000 178 465 231 8 923 261,55
2020 Jan Nyemission 0,05 156 930 462 7 846 523,10 335 395 693 16 769 784,65
2020 Apr Nyemission 0,05 85 000 000 4 250 420 395 693 21 019 784,65

Frågor eller funderingar? Maila oss på ir@transiro.com

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound