“Med hjälp av ny teknik kan fel på järnvägen upptäckas tidigare, och åtgärdas innan de orsakar problem. Målet är att minska störningar, öka punktligheten och förbättra trafikinformationen. Projektet kallas för Uppsamt och är ett samarbete mellan Trafikverket, tågoperatören Svenska Tågkompaniet, underhållsentreprenören Euromaint och Outflight.”

Ett riktigt intressant projekt där innovativa lösningar skall lösa ett av transportbranschens eviga problem, störningar och sena ankomster! Ser fram emot att få följa detta projekt och se om det levererar vad det utlovar.

Läs mer på deras hemsida