“Häromdagen var det premiärvisning av Mercedes-Benz Urban eTruck. En helt unik eldriven lastbil med en totalvikt på 26 ton och 20 mils räckvidd som kan komma att radikalt minska både buller- och utsläppsnivåerna i stadsmiljöer”

Vi på Transiro brinner för miljön och med vår hållbarhetsmodul i vår förar app kan man enkelt påverka sin miljöpåverkan genom att köra mer hållbart. Vi blir alltid extra glada när man får läsa om innovationer som detta som kommer påverka miljön så radikalt och förhoppningsvis få med sig andra företag på samma spår.

Läs mer på Mercedes-Benz

“The other day was the premiere of the Mercedes-Benz urban eTruck. A unique electric truck with a total weight of 26 tons and 20 mile range that could radically reduce both noise and emission levels in urban environments”

We Tran Siro passionate about the environment and our sustainability module of our driver updates can easily influence their environmental impact by running more sustainable. We are always especially pleased when you get to read about innovations like this that will affect the environment so radically and hopefully get other companies on the same track.

Learn more at Mercedes-Benz