Kundlogin

Investor

Styrelse

Jonas Litborn
Styrelseordförande

Jonas har under de senaste 10 åren arbetat med startups med fokus i Sydostasien och är styrelseordförande i flertalet listade bolag.

Anders Larsson
Styrelseledamot

Anders har varit verksam i transportbranschen sedan 2011, både operativt och som styrelseordförande för Taxi 10000 och Eskilstuna Taxi. Anders kommer senast från ett uppdrag som VD för Samtrans.

Anna Lassi
Styrelseledamot

Anna Lassi har flera års erfarenhet som CFO i First North listade bolaget Mavshack AB.

Robert Jensen
Styrelseledamot

Anna Lassi har flera års erfarenhet som CFO i First North listade bolaget Mavshack AB.

Finansiell Information

2017
 • Årsredovisning 2017

 • Bokslutskommuniké 2017

 • Kvartalsrapport Q3 2017

 • Halvarsrapport1 2017

 • Kvartalsrapport Q1 2017

2018
 • Kvartalsrapport Q1 2018

 • Kvartalsrapport Q3 2018

 • Halvarsrapport 1 2018

 • Företrädesemmision 2018

 • Bokslutskommuniké 2018

2019
 • Kvartalsrapport 1 2019

 • Halvårsrapport 2019

 • Kvartalsrapport 3 2019

Bolagstyrning

Transiro är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Transiro (TIRO MTF) är listat på NGM Nordic Growth Markets och följer därmed NGMs regelverk. Transiro tillämpar inte svensk kod för bolagsstyrning eller årsredovisningslagens regler om bolagsstyrningsrapport, eftersom NGM inte definieras som en reglerad marknad och därmed är inte dessa regler tillämpningsbara.

Ägarstruktur
Citroq Capital - 20 383 708 aktier (25,98%)
City Capital Partner AB - 6 620 084 aktier (8,44%)
NS Ventures - 6 059 105 aktier (7,72%)
Dividend Sweden AB - 4 322 223 aktier (5,51%)
Försäkringsbolaget Avanza Pension AB - 3 608 801 aktier (4,60%)
Robert Jensen - 3 544 653 aktier (4,52%)
Fortic AB, 970.319 aktier (3.38%)

Totalt, största ägarna 44.538.574 Totalt, övriga ägare 33.926.657
Totalt, alla ägare 78.465.231

Största ägarna i förvaltarförteckningen per 2019-08-15.


Pressreleaser
Finansiell Kalender
 • Bokslutskommuniké 2019 2020-02-28

 • Delårsrapport ett 2020 2020-04-29

 • Delårsrapport två 2020 2020-08-28

 • Delårsrapport tre 2020 2020-10-30

Revisor

Bolagsstämman har valt revisionsbolaget Ernst & Young AB med Per Karlsson som ansvarig revisor.

Pressmaterial
Aktien

Aktiekapitalet i Transiro Int. AB (Publ) uppgår till 829 49,15 fördelat på 28 732 669 aktier med ett kvotvärde om 0,05 SEK per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst. Enligt bolagsordningen får aktiekapitalet uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK och antal aktier till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Aktierna har utgetts i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i SEK. Aktierna är registrerade elektroniskt i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen och aktieboken förs av Euroclear. Alla aktier har lika rätt till vinst och utdelning samt till Transiro Int. AB (Publ) tillgångar och eventuellt överskott vid likvidation.

Bolagsbeskrivning

Transiro skapar smarta och branschanpassade produkter för orderhantering av transporter.

Genom att utveckla och förbättra alla delar av orderhanteringen sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö.

Med den senaste funktionaliteten alltid tillgänglig och en dynamiska anpassad prismodell kan transportföretag, oavsett storlek, utnyttja kraften i Transiros produkter från dag ett och skala sina kostnader i takt med sin egen tillväxt av fordon.

Handelsinformation

Aktiens kortnamn på börsen: TIRO MTF
ISIN-kod för aktier som handlas på börsen: SE0009242027
Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB

Aktiekapitalets utveckling

Tidpunkt Händelse Kvotvärde Ökning av antal aktier Ökning av aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital
2016 Jan Bolagets bildande 1,00 50 000 50 000 50 000 50 000
2016 April Nyemission 1,00 250 000 250 000 300 000 300 000
2016 Maj Nyemission 1,00 57 143 57 143 357 143 357 143
2016 Jun Nyemission 1,00 142 857 142 857 500 000 500 000
2016 Okt Split (20:1) 0,05 9 500 000 0 10 000 000 500 000
2016 Nov Nyemission 0,05 1 430 000 71 500 11 430 000 571 500
2017 Okt Nyemission 0,05 714 286 35 714,30 12 144 286 607 214,30
2018 Apr Nyemission 0,05 16 588 383 829 419,15 28 732 669 1 436 633,45
2019 Maj Nyemission 0,05 49 732 562 2 486 628,1 78 465 231 3 923 261,55

Frågor eller funderingar? Maila oss på ir@transiro.com

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Boka en demo